Sứ Thiên Thanh triển khai thực hiện OKRs

Vừa qua, Sứ Thiên Thanh đã tổ chức Chương trình đào tạo hiểu và viết OKRs cho ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty. Với Chủ trì và đào tạo bởi Anh Lê Anh Tuấn_ P.Giám đốc Sứ Thiên Thanh . Tham dự có Anh Trần Văn Thương_ Giám đốc Sứ Thiên Thanh cùng tập thể cán bộ nhân viên các phòng ban.
Buổi đào tạo với nội dung chính là Lịch sử OKRs, Ý nghĩa OKRs, Chu kỳ OKRs, Định nghĩa OKRs, Cách viết OKRs, Theo dõi và đo lường OKRs.OKRs là công cụ hỗ trợ trong quản lý điều hành doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

OKR sẽ hỗ trợ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp thông qua 6 lợi ích chính.

  • Giúp doanh nghiệp liên kết nội bộ chặt chẽ: OKR kết nối hiệu suất làm việc của cá nhân và phòng ban với mục tiêu chung của công ty. Từ đó đội ngũ quản trị có thể đảm bảo mọi người đang có chung một định hướng.
  • Tập trung vào những vấn đề thiết yếu: Mô hình OKR sẽ đưa ra 3-5 mục tiêu cho mỗi cấp độ trong tổ chức, giúp công ty và nhân viên ưu tiên vào những mục tiêu hệ trọng của công ty.
  • Tăng tính minh bạch: OKR sẽ xây dựng văn hoá minh bạch cho công ty, nên các nhân viên đều có thể nắm được công việc và kế hoạch của mỗi cá nhân và phòng ban.
  • Trao quyền tới nhân viên: Khi đã nắm rõ hoạt động trong công ty, ban lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác, đồng thời tạo cơ hội cho nhân viên theo dõi kết quả công việc.
  • Đo lường được tiến độ hoàn thiện mục tiêu: Qua các chỉ số, OKR sẽ phản ánh được các cá nhân, phòng ban và toàn thể công ty đang hoàn thiện được bao nhiêu % mục tiêu.
  • Đạt kết quả vượt bậc: OKR cho phép người quản lý lãnh đạo phát huy tối đa khả năng trong công việc, giúp công ty có thể đạt những kết quả ấn tượng.
Tổng kết Buổi đào tạo là sự đồng lòng quyết tâm của Tập thể Sứ Thiên Thanh trong việc sử dụng OKRs là công cụ để Sứ Thiên Thanh phát triển.

Tin mới