Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh luôn mong muốn mang lại tiện ích mua hàng tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người tiêu dùng. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết toàn bộ thông tin khách hàng khi mua hàng khi mua sẽ được Sứ Thiên Thanh bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức. Sau đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại website của Sứ Thiên Thanh.

2.1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng website Sứ Thiên Thanh https://suthienthanh.vn/  bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Chúng tôi  không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. 

Sứ Thiên Thanh đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng. 

 2.2 Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

– Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng.

– Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

– Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn.

– Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.

– Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.

– Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sàn.

– Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

– Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2.3. Loại thông tin thu thập

– Họ và tên, giới tính, ngày sinh.

– Số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email.

– Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn.

– Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

Sứ Thiên Thanh cần sự hỗ trợ từ khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, khách hàng có thể thông báo cho Chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân khách hàng bằng việc liên hệ qua các hình thức được công bố trên website. 

 2.4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Thông tin thu thập sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.

 2.5. Việc công bố thông tin thu thập

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây như đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của Sứ Thiên Thanh.. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này cho:

– Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng) và để hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ. 

– Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Sứ Thiên Thanh tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Các Bên Thứ Ba và Các Liên Kết:

Sứ Thiên Thanh  có thể chuyển thông tin của khách hàng cho các công ty khác trong nhóm, các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: Sứ Thiên Thanh  sẽ nhờ bên thứ ba phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu Sứ Thiên Thanh bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc Website được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật. Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng https://suthienthanh.vn/  không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà https://suthienthanh.vn/ chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.  

2.6. An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

– Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sứ Thiên Thanh. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân khi không có sự đồng ý từ cá nhân.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân, Sàn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

– Ban quản trị Website yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,… và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Ban quản trị Website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của cá nhân đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp là không chính xác.

 2.7. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn đều có các quyền như sau: 

– Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập; 

– Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập; 

– Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website); 

– Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin; 

– Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập;

– Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Ban quản trị Sứ Thiên Thanh qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website; 

– Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Website các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, Sứ Thiên Thanh không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên. 

 2.8. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 1800 58 58 41

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: suthienthanh1950@gmail.com

 2.9. Đơn vị thu thập và Quản lý thông tin

Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300385255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/06/2006,  đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/10/2021.

Trụ sở chính: Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Bình Dương