Hướng dẫn lắp đặt cơ bản

VỊ TRÍ ĐẶT HỒ

Độ dày hồ 10-15 mm, độ rộng hồ 20-25 mm, hồ hơi ướt. Đặt hồ quanh lỗ thoát và tại 6 vị trí như hình vẽ.

ĐẶT BỒN CẦU

Đặt bàn cầu lên vị trí, xoay nhẹ đến khi còn cách nền nhà khoảng 5-8 mm. Vét bỏ phần hồ thừa, trét hồ quanh chân cầu.

Tin mới