Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt cơ bản

VỊ TRÍ ĐẶT HỒ Độ dày hồ 10-15 mm, độ rộng hồ 20-25 mm, hồ hơi ướt. Đặt hồ quanh lỗ thoát và tại 6 vị trí như hình vẽ. ĐẶT BỒN CẦU Đặt bàn cầu lên vị trí, xoay

Xem »