TÔN VINH DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2022

Ngày 13/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Bình Dương năm 2022.

Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh đã vinh dự nhận bằng khen của CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG vì ” Đã co thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2022″. Đại diện tham dự buổi Họp mặt Kỷ niệm có ông Lê Anh Tuấn – Phó Giám Đốc ( Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh ).

                                                               Ông – Lê Anh Tuấn ( Phó Giám Đốc Sứ Thiên Thanh)

Trước tác động mạnh của bối cảnh thế giới diễn ra phức tạp ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu. Bình Dương cũng như các Doanh nghiệp, Doanh nhân đang cùng nhau đồng lòng cố gắng khắc phục và phát triển vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để góp phần thúc đẩy nền kinh tế – xã hội của Bình Dương nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Tập thể nhân viên và Ban Lãnh đạo Sứ Thiên Thanh cùng quyết tâm đưa Bình Dương trở thành địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước, giúp chế độ an sinh xã hội được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tin mới