ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN SỨ THIÊN THANH LẦN THỨ XVI 2023 – 2028

Tuần vừa qua, Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh đã tổ chức ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN SỨ THIÊN THANH LẦN THỨ XVI 2023 – 2028.

Về phía tham dự, Đại diện Sứ Thiên Thanh có Ông _Trần Văn Thương _ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh, Ông _ Nguyễn Văn Hoan_ Chủ tịch Công đoàn Sứ Thiên Thanh và Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Fico Ông _ Nguyễn Mạnh Tuấn. Cùng toàn thể CBCNV và Trưởng phòng ban lãnh đạo Sứ Thiên Thanh.
Đại hội ghi nhận những báo cáo đóng góp của các Đại diện về những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong những năm qua. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến các kế hoạch đã vạch ra để góp phần xây dựng khối Đại Công đoàn, đoàn kết – vững mạnh.
Đại hội đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp, phong trào và hoạt động của Công đoàn trong nhiều năm qua đồng thời động viên, khích lệ, tiếp tục kế thừa và phát huy, khắc phục khó khăn cùng tập thể tổ chức được nhiều hoạt động hơn nữa các hoạt động thiết thực, chăm lo cho NLĐ để họ yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.
Đại hội đã diễn ra thành công, tốt đẹp và bầu cử ra Hội đồng Chủ tịch Công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đại diện của Tổng Công ty Fico và Đại diện của Sứ Thiên Thanh và toàn thể CBCNV đã tới tham dự Đại hội để đại hội diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Tin mới