Về khách hàng, bảo hành, bảo quản

Chính sách bảo hành của Sứ Thiên Thanh

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH Thời gian bảo hành  -Sản phẩm sứ: Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua hàng. -Phụ kiện phần sứ: Bảo hành 01 năm kể từ ngày mua hàng. Lưu ý :  Thiên Thanh chỉ bảo

Xem »