Tư vấn xử lý sự cố

Tư vấn xử lý sự cố

Lưu ý khi sử dụng : -Không sử dụng xi măng đen cho lắp đặt, chỉ sử dụng xi măng trắng pha cát với tỷ lệ 30% cát + 70% xi măng trắng. -Không dùng hóa chất có chưa thành

Xem »